17 sierpnia 2021

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr  195 z dnia 28 grudnia 2020 r. przyjęto w Polsce Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 (ZSU 2030), jako politykę na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Jak wskazano w Strategii – umiejętności mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego.  

Zmiany zachodzące w świecie współczesnym (globalizacja, urbanizacja, postęp technologiczny, cyfryzacja) wymuszają ciągle aktualizowanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. W coraz szybciej zmieniającym się świecie konieczne staje się uczenie się przez całe życie, dlatego tradycyjny podział życia człowieka na czas edukacji (młodość) i czas aktywności zawodowej (dorosłość) utracił aktualność. W następstwie tych zmian współczesna polityka edukacyjna przekształca się w politykę na rzecz uczenia się przez całe życie.  

Zachodzące przemiany cywilizacyjne spowodowały, że w perspektywie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie kluczową kategorią stały się efekty uczenia się. Efekty uczenia się są obecnie najważniejszym punktem odniesienia zarówno w edukacji formalnej i pozaformalnej, jak i w rozpoznawaniu rezultatów nieformalnego uczenia się różnymi sposobami w toku wykonywania zadań zawodowych, poprzez samokształcenie, realizację różnorodnych aktywności w życiu społecznym, osobistym czy rodzinnym. 

POTWIERDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI Z MY-PS